До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Ротонда „Свети Георги Победоносец”


Появата ú съвпада с момент на голям разцвет на Сердика, като един от най-големите и значителни римски градове на Балканския полуостров. От самото начало сградата е била култова, вероятно мартирион. Появата на Ротондата датира от началото на 4-и век от времето на император Константин Велики (306-337 г.), който многократно е пребивавал в Сердика. На него преписват фразата “Сердика – моят Рим”. След Миланския едикт (313 г.), с който имп. Константин Велики обявява християнство за разрешена религия в Римската империя, Ротондата е била превърната в баптистерий поради масовите християнски покръствания.