До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Мелнишки пирамиди


Мелнишките пирамиди предлагат огромно разнообразие от невероятно красиви пейзажи, представляващи неповторимо национално богатство. Главоломните дълбочини на речните долини и просторните поляни по най-високите части засилват чувството за спокойствие и отдалеченост от света.

Образуването на Мелнишките пирамиди се дължи на много геоложки и климатични фактори, но главните са два: подходящи седиментни скали и действието на водата - речна и дъждовна. Слабоспоените пясъчници и покриващите ги блокови отложения сравнително лесно се отнасят от водата, затова дори при маловодие, реките постоянно отмиват финия пясък и глината. А когато придойдат след валежи или при топенето на снеговете от Пирин, те текат мътни и жълти от голямото количество пясък в тях. От друга страна, слабата спойка на скалите е достатъчна, за да се поддържат почти отвесни склонове, а реките да се врязват дълбоко, като образуват тесни долини с много стръмни склонове...