До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Дяволски мост на р.Арда


Дяволски мост е най-забележителния образец на високото мостово строителство в Родопите. Построен е в началото на 16-и век и от времето на издигането му не е претърпял никакви конструктивни преустройства, благодарение на висококачествения му градеж и отлично избраното в хидравлично отношение ситуиране. Разположен е на трасето на древен път, който още от 5-то хилядолетие пр.Хр. е свързвал Пловдив с Беломорието през прохода Маказа. Пътят е продължил да се ползва в античната епоха и средновековието, чак до средата на 20-и век.
Защитената местност е находище на растенията родопски силивряк, балкански ендемит, символа на Родопите-реликт и се обитава от черния щъркел, белоопашатия мишелов, големия ястреб, червенокръстата и скалната лястовица, много риба и включената в Световния червен списък видра.
 До моста се стига след 2км. лек пешеходен преход по живописен горски път.