До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Античен форум и одеон - гр.Пловдив


Античен одеон и Античен форум – Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България. На него е бил съсредоточен административният, икономическият, културният и религиозният живот на античния град. Намира се от южната страна на Централна поща. Северната страна на форумния комплекс е заета с обществени сгради. Тук е ситуирана първата градска съкровищница на Мизия и Тракия. В северозападния ъгъл е Одеонът на форумния комплекс. Той е със 300-350 места. Съдържа всички елементи на покрита театрална сграда. Открити са ценни мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие. Днес е място за концертни изяви.