Музей и барутчийница в гр.Ардино

Цена: $0,00
На склад
Барутчийницата е изящна каменна постройка от последната четвърт на 19-и век и е единствената историческа сграда в гр.Ардино, обявена за недвижима архитектурно-строителна културна ценност. В архитектурните и черти се разпознава стила на Брациговската строителна школа. Служила е за барутен погреб и склад за муниции на турската войска до края на Първата световна война, когато селището окончателно се връща във владението на България.
Сградата на музея е построена в края на 18-и век и последователно е била щаб на османския, а после и на българския гарнизон. Музейната сбирка е от археологически и етнографски експонати.