Създай своята екскурзия

Исторически музей – гр.Стрелча

Цена: $0,00
На склад

В центъра на гр. Стрелча е музеен комплекс от реставрирани къщи, в които са разположени експозициите на музея:
- Къщата на чорбаджи Нешо Грозев — двуетажна масивна сграда със застроена площ 82,5 кв.м. В нея са разположени три отдела: „Археология“, „Българските земи ХV–ХІХв.“ и „Художествен“.
- Неделева къща — с просторна изложбена зала, в която се провеждат различни мероприятия, както и временни изложби на музея.
- Административна сграда на музея.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour