Етнографски музей - гр. Стара Загора

Цена: $0,00
На склад
Хаджиангеловата къща е построена 1883 г. от дебърския майстор уста Георги. Принадлежи към късния тип симетрични сгради без портик. Разположена в централната градска част, някога тя е имала голям двор с много цветя, чимшири и зеленина. Музейната експозиция показва домашна уредба и образци от градско облекло от края на 19-и до средата на 20-и век. Заедно с предметите на бита в експозицията се проследяват и модните тенденции в облеклото за посочените периоди.