Създай своята екскурзия

Боянската църква "Св. св. Никола и Пантелеймон"

Цена: $0,00
На склад
Църквата е една от 100-те туристически обекта на България и е включена в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство през 1979 г. Тя е построена на три етапа през 11, 13 и 19-и век. Боянската църква дължи своята световна слава най-вече на невероятните стенописи от 1259 г., демонстриращи изключителните постижения на българската средновековна култура и висока художествена стойност
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour