Археологически музей - гр.Несебър

Цена: $0,00
На склад
Музеят се състои от фоайе и четири изложбени зали - "Месамбрия и траките"; "Понтийският полис Месамбрия", в която са изложени четири много редки хидрии (бронзови съдове), открити в некропола на Месамбрия; "Месемврия под пределите на Рим, Византия и България" и специална зала, посветена на иконното изкуство.