Археологически музей – гр.Велико Търново

Цена: $0,00
На склад
Музеят проследява историята на Велико Търново като исторически и културен център на България. Разделен е на две основни части, като първата е посветена на Античността и първите заселници в региона, а втората - фокусираща се над значението на града като военнен, административен и икономически фактор в историята на България. Специална зала е отделена и на периода, в който Велико Търново е бил столица на Второто българско царство.