Античен форум Августа Траяна

Цена: $0,00
На склад
Форумът на античния римски град Августа Траяна е археологически обект в централната част на Стара Загора. Августа Траяна е създаден като важен икономически, политически, административен и интелектуален център в римската провинция Тракия. Археологически обект е разкрит по време строителни дейности в района. Античеният  форумен комплекс е едно от най-монументалните съоръжения от този тип. Уникален елемент на този комплекс е амфитеатрално изграденият театрон с лице към площадното пространство на комплекса. Днес при античния форум е изградена трибуна за зрители и форумът се използва за сцена за редица оперни, театрални, балетни и фестивални прояви.