Общи условия

Общи условия:
Следните общи условия се отнасят за всички екскурзии и услуги, предоставяни от БГ ТРИП ЕООД.

Резервации:
• Клиентът може да резервира екскурзия или друга услуга предоставяна от БГ ТРИП ЕООД чрез нашия сайт или на електронната поща.
• Когато резервирате някой от нашите турове, вие приемате следните условия от Ваше име и от името на придружаващите Ви лица. Също така ставате отговорно лице за заплащането на цялата сума на тура, включително депозити и административни такси (при налични такива).
• Всички резервации са обект на потвърждение от наша страна във връзка със наличността.
• Потвърждението за резервация ще Ви бъде изпратено на заявената от Вас електронна поща. В случай на допусната грешка, било то техническа или в изписването на имената, моля да се свържете незабавно с нас, за да се избегнат бъдещи неточности.
• Резервация може да бъде направена само от лица над 18 години. Всяко лице под тази възрастова граница трябва да бъде придружено от възрастен по време на тура.
• Ако сте закупили пакет през туристически агент, моля, уверете се, че разполагате с копие на резервацията и/или фактура за плащане, за да се избегнат възможни неточности
• Цените на екскурзиите зависят от броя на записалите се. Ако броя им се промени, цената се прекалкулира спрямо новия брой. Цената на човек поскъпва при намаляване на пътуващите и съответно поевтинява при увеличаването им
• Ако имате някакви алергии, спазвате диети или имате други видове предпочитания, като вид стая или услуга, моля, да ни информирате предварително.
• В случай на хора с увреждане, моля да бъдем информирани още по време на резервирането на тура, за да можем да подготвим необходимото за същите. Също така, трябва да се вземе под внимание, че някои от нашите турове не са подходящи за хора с увреждане, поради интензивността си.
• Заявката за резервация трябва да включва информация за избраната екскурзия, брой участници, начална дата на екскурзията.
• Началната дата на екскурзията е желателно да бъде не по-рано от 14 дни от момента на резервацията.
• Промяна на броя на участниците може да се извърши не по-късно от 14 дни преди началната дата на екскурзията и подлежи на писмено потвърждение от наша страна.
• Всяка промяна на началната дата на екскурзията може да се извърши не по-късно от 14 дни преди първоначално посочената начална дата.
• Всякакви промени в резервацията трябва да бъдат изпратени в писмен вид на нашата електронна поща.

Плащане:
• Клиентът е длъжен да заплати депозит в размер на 100€ на човек не по-късно от 7 дни след датата на резервация.
• Цялата сума следва да бъде получена от БГ ТРИП ЕООД не по-късно от 14 дни преди началната дата на екскурзията.
• В случай, че цялата сума не е получена от БГ ТРИП ЕООД своевременно, БГ ТРИП ЕООД си запазва правото да анулира резервацията.
• Ако началната дата на екскурзията е по-скоро от 14 дни от датата на резервация, клиентът следва да плати цялата сума в момента на резервацията.
• Всички банкови такси трябва да бъдат платени от клиента.

Анулиране:
• Всички молби за анулиране на вече резервирана екскурзия трябва да бъдат получени от БГ ТРИП ЕООД в писмен вид на електронната поща.
• Депозитът от 100 € на човек не се възстановява при анулиране на резервация.
• При молба за анулиране, подадена до 7 дни преди началната дата на екскурзията - 50% от платената цена се възстановява.
• При молба за анулиране, подадена по-късно от 7 дни преди началната дата на екскурзията - платената цена не се възстановява.

Визи и митнически регулации:

• Клиентът е отговорен за всички митнически регулации, визи и паспортни изисквания.
• БГ ТРИП ЕООД може да помогне само с информация за българското законодателство.
• БГ ТРИП ЕООД не носи отговорност, ако даден клиент не отговаря на горе споменатите митнически, визови и паспортни изискания.

Други условия:

• Всеки клиент е отговорен за приличното си поведение по време на екскурзията, както и за това на придружените от него лица на възраст под 18 години. В случай на повреда или счупване, щетата се прихваща от депозитите на виновния и придружителите му.
• При липса на щети по време на екскурзията, депозита за всеки участващ се връща на направилия резервацията.

Форсмажорни обстоятелства:

• БГ ТРИП ЕООД не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства като: терористични атаки, стачки, бунтове, войни или заплахи от войни, пожари, природни бедствия и неблагоприятни климатични условия.

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour

Bulgaria a piece of paradise