Създай своята екскурзия

Тракийско светилище Орлови скали

Цена: $0,00
На склад
Орлови скали е тракийско светилище, което е уникален паметник на древнотракийската култура. Според археолози то датира от 5-4 век пр.Хр. Траките са изграждали своите светилища предимно на места, отличаващи се с приридни особености, в които те виждали проява на божествена сила. Представлява висока до 30м скала, в която са издълбани от човешка ръка повече от 100 скални ниши с трапецовидна форма. Дълбочината им е между 8 и 12 см. При подреждането им не е спазена никаква закономерност. Древният каменоделец е използвал всяко удобно гладко място за да направи единични или група отвори в меката вулканична скала. В тях са поставяни култови съдове при тържества. Вътрешните страни на много от глинените парчета, намерени около Орловите скали са обгорени. Този факт е в подкрепа на предположението, че в тези съдове траките наливали горивна течност, запалвали я и ги поставяли в специално издълбаните ниши в скалите. Този обред правели при особено тържествени случаи, примерно преди и след завършване на война и др. Възможно е и нишите да са скални гробници-урни, където траките са поставяли праха на умрелите. Орлови скали са обявени за природна забележителност.  
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour