Скален феномен „Момата"

Цена: $0,00
На склад
Тя е красива скала, наподобяваща отдалеч на мома с хурка в ръка. Образуването й е свързано с ерозията на скалите и въздействието на външните земни сили, формирали уникалното образувание, за което местните жители сътворили прекрасна легенда. Легендата разказва, че на това място красивата мома Каня, се помолила да бъде вкаменена, за да спаси честта и вярата си от преследващите я турци. Момата е защитена природна забележителност.