Създай своята екскурзия

Скален комплекс „Сараят”

Цена: $0,00
На склад
В близост до София, река Струма образува живописен пролом, който е изпълнен с красиви скални образувания - каменни пирамиди, високи скални венци, малки пещери, карстови извори, скални арки и други. Не случайно са наречени Струмски каменни видения. Орлово гнездо, Куклите, Агапията, Арката, Окното, Близнаците предизвикват възхищение у посетителите.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour