Създай своята екскурзия

Роженски манастир „Рождество Богородично”

Цена: $0,00
На склад

Своеобразното му географско положение определя както ролята му на посредник в многовековното културно взаимодействие на балканските народи, така и рядката екзотична красота на заобикалящата го природа.

Счита се, че той е съществувал още през 13-и век. Още от началото на своето съществувание манастирът е бил независим от местния мелнишки митрополит, а подчинен само на вселенския патриарх - привилегия, с която се ползуват само най-значителните обители в православния свят. Той е забележителен със своето цялостно архитектурно оформление. През годините на турското владичество манастирът се превръща в духовен и книжовен център. През XIV век тук е създадено едно уникално произведение “Интерпретация на Йов”, украсено със 117 ръчно изработени миниатюри. Днес то се пази в Йерусалим в църквата “Гроба Господен”. Роженският манастир е уникален освен с прекрасните си стенописи, икони, дърворезби и със стъклописа на прозорците си, придаващ загадъчна игра на светлини в помещенията.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour