Създай своята екскурзия

Раннохристиянска базилика - гр.Пловдив

Цена: $0,00
На склад
Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика датира от втората половина на 5-и и 6-и в.
Базиликата е трикорабна. Има една апсида и притвор. От юг е изграден малък параклис, а до северния кораб е долепен баптистерий. Общата дължина на базиликата, заедно с апсидата, е 20 м, а ширината и е 13 м. Храмът е бил с богата архитектурна украса - мраморна колонада между корабите, мраморна олтарна преграда, амвон и синтрон. Подовете имат богата многоцветна мозайка, за която се смята, че е сред най-доброто, правено от майсторите от Филипополската школа. Изработени са от различни материали: камъчета, мрамор, керамика, стъкло. За покриване на големи пространства са използвани геометрични комбинации от ромбове, кръгове и розети. За ранните християни мозайките са имали смисъл и са предавали послания.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour