Създай своята екскурзия

Природонаучен музей - с.Черни Осъм

Цена: $0,00
На склад

Той е основан през 1976г. През 1965г. местният учител по биология Илия Илиев заедно със своите ученици започва да събира животински и растителни видове. За нуждите на учебните часове са препарирани животни, които могат да се срещнат в стара планина. Природонаучният музей в с. Черни Осъм притежава ценни експонати от местната фауна - над 1200 вида птици, бозайници, насекоми и влечуги. В атракционната зала посетителите могат да чуят песента на славея, рева на мечката и воят на вълка.

Музеят е единствен по рода си в България.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour