Създай своята екскурзия

Музей на религиите - гр. Стара Загора

Цена: $0,00
На склад
Архитектурен комплекс „Музей на религиите” е уникално култово място, почитано като свещено през различни исторически епохи. Проведените археологически проучвания разкриват невероятно наслагване на религиозни практики, извършвани в границите на комплекса: останки от култова яма от началото на ранножелязната епоха (10-и, 9-и в. пр. Хр.), езическо светилище, посветено на тракийския конник (2, 3-и в.), средновековна християнска гробищна църква (края на 10–13 в.) и мюсюлмански храм (15-20 в.) – безспорни доказателства за рядко срещана приемственост.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour