Създай своята екскурзия

Могила „Оструша”

Цена: $0,00
На склад
Могилата „Оструша” е тракийски гробищно-култов комплекс от средата на 4-и век преди новата ера. Тя няма аналогия нито на територията на Тракия, нито в целия античен свят по общата си площ - почти 100 кв. м., по броя на помещенията си - шест, както и по цялото си архитектурно оформление. Частично запазени са виртуозно изрисувани полета от покрива, показващи изключителното майсторство на тракийския художник.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour