Създай своята екскурзия

Мезешка куполна гробница

Цена: $0,00
На склад
Открита през 1931 г., тракийската гробница при село Мезек е най-монументалната и една от най-интересните куполни гробници от микенски тип в Тракия. Датира от 4-и в. пр. Хр. и е напълно запазена в автентичния си вид. Покрива я внушителен могилен насип с височина 15 м и диаметър 90 м. Археологическите проучвания сочат, че в нея е бил погребан местен владетел.

Тракийската гробница при с. Мезек се отличава с необичайната си архитектура. Изградена е от големи каменни блокове, свързани с железни скоби. В некропола се влиза през дълъг над 20 м дромос (коридор). Следват две правоъгълни преддверия, а след тях - кръгла, погребална камера с висок купол. Запазено е каменното ложе на покойника, а в страни от него - две каменни урни. Под каменните плочи на двете правоъгълни помещения са открити вторични погребения‚ извършени чрез кремация на телата.

В гробницата при Мезек са намерени множество уникални предмети от злато, бронз, желязо, стъкло и керамика.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour