Създай своята екскурзия

Манастир „Седемте престола”

Цена: $0,00
На склад
В подножието на гористи старопланински върхове, далеч от главните пътища, на тераса над един от завоите на река Габровница, е скътан манастирът „Рождество Богородично“‘, наричан още „Седемте престола“. Основан е през 11-и в. от брата на Петър Делян, княз Георги, приел монашеството като Гаврил и след смъртта си погребан край входа на манастирската църква. Самата църква е уникална не само за нашите географски ширини, но и в Европа. Строена е през 1815 г. и е възобновена през 1868 г. От двете страни на главния олтар има по три малки помещения с отделни входове – олтари(престоли) с иконостаси. От тези седем престола се явява и името на манастира.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour