Създай своята екскурзия

Исторически музей гр.Кърджали

Цена: $0,00
На склад

Музеят обитава представителна култова сграда от 1920 г., архитектурен паметник на културата. Чрез автентични материални свидетелства, фотоси, копия и реконструкции е проследен живота от VI-то хилядолетие пр.Хр. до Средновековието.

Интерес представляват най-ранните паметници от неолита: Възстановка на Селищна могила - център за направа на каменни сечива, богатата колекция от идолна пластика.

Уникалните мегалити на тракийската култура и нейните култови центрове са представени чрез фотоси/скални гробници, светилища, ниши и оброчни плочи/.

Римската цивилизация е оставила следи с луксозната си керамика, бронзовата и златна пластика, както и с елегантната мраморна стенна декорация на Вила "Армира" край Ивайловград.

Средновековната цивилизация присъства в музейните зали чрез темите - Крепостно строителство, Църковна архитектура и изкуства.

Серия икони от края на 17 и 18 век с блестящи естетически качества, експонати от XIX в. - дърворезба, каменна и дървена пластика, металопластика, църковна утвар са сред експонатите.

В  отдел "Етнография" са показани   най-добрите образци от народната култура на Източните Родопи за периода от XIX и началото на XX в.

Представени  са земеделието, животновъдството, най-характерните занаяти  като въглищарство, металообработване, обущарство, шивачество и тъкачество, както и  домашните занаяти  като предене, плетачество, тъкане на кенарени платове и носиите на всички етноси, живеещи на територията на региона.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour