Създай своята екскурзия

Историческа крепост „Царевец”

Цена: $0,00
На склад
Царевец е Средновековна крепост, намираща се на хълм във Велико Търново, Северна България. Според направени разкопки, историята на крепостта датира от 6-то хил. пр. Хр. и е играла значителна роля в историята на страната през годините. Българските войски успяват да удържат крепостта от турците за цели три месеца, преди да попаднат под турско робство през 1393г. Мястото е известно сред туристите със своя аудиовизуален спектакъл "Звук и светлина", режисиран с цветни светлини, лазери, звук, музика и камбанен звън, които разказват историята на крепостта по време на обсадата от турците.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour