Създай своята екскурзия

Дряновски манастир „Свети Арахангел Михаил”

Цена: $0,00
На склад
Този български православен манастир е разположен в средата на природен парк, намиращ се в долината на река Дряносвка. Девствена природа посреща сърдечно всички туристи, решили да посетят обителта. Вече девет века Дряновският манастир издържа на превратностите на съдбата. Три пъти е ограбван, разрушаван и изгарян и три пъти родолюбивите християни го възстановяват, за да продължи да изпълнява ролята си на твърдина на българския дух. Приказната манастирска клисура има древна история. Първите хора я заселват през ранните праисторически епохи. Те обитават пещерите на масива Боруна и кухините в скалния венец Поличките. Възстановен и реставриран в днешния си вид през 1845г., манастирът изиграва важна роля по време на Априлското възстание през 1876г. 
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour