Създай своята екскурзия

Водопад „Полска скакавица”

Цена: $0,00
На склад
Малка рекичка, минаваща през кацналото на скален масив село Полска Скакавица, пада от 70м височина и образува маловоден, но приказно красив водопад. В скалата има множество дупки и цялата местност е обрасла с буйна растителност. Водопадът Полска Скакавица е обявен за природна забележителност през 1968 г. За него известният Константин Иречек е казал, че районът е едно от най-красивите места на Балканския полуостров.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour