Създай своята екскурзия

Архитектурно - етнографски комплекс – гр.Трявна

Цена: $0,00
На склад

Град Трявна е формиран като селищен център на района още през 18-и век. Най-ранните данни за съществуването на селище са от времето на тракийските племена, населявали част от Балканския полуостров. По време на Възраждането Трявна е безспорният културен и стопански център на района. Тук се заражда и усъвършенства Тревненската художествена школа, която се обособява в три направления - иконопис, дърворезба и строителство. Неповторимият облик на Трявна се дължи на нейната самобитна архитектура, благодарение на поколенията майстори-строители, градили църкви, мостове, училища, сътворили оригиналната тревненска къща.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour