Създай своята екскурзия

Археологически музей - гр.Хисаря

Цена: $0,00
На склад

Музеят разполага с археологически отдел (с две зали, лапидариум и двор) и постоянна етнографска изложба. Експонатите отразяват материалната и духовна култура в региона на Хисаря от V-IV хил. пр.Хр. до късното Средновековие-XIV в.

Най-голям интерес от праисторическия период представляват археологическите находки, открити при разкопки на неолитните селища в Хисаря и с. Черничево-глинени съдове, глинени идоли, каменни брадви, кремъчни ножове, бойни топки. Сред образците на тракийската култура, на която е отделено значително внимание, могат да се видят фрагменти от съдове от вносна гръцка керамика и монетите, сечени на остров Тасос, в градовете Кизик, Енос и Неаполис, които доказват търговските контакти на тракийските племена с древногръцките градове-колонии по Егейското крайбрежие.

Най-голямо място в експозицията заемат предметите, отразяващи римската култура в региона и по-конкретно разцвета на римския град Диоклецианос, локализиран при хисарските минерални извори и важно курортно и лечебно селище през IV-VI.

Към археологическия музей има уредена постоянна етнографска изложба, отразяваща бита, обичаите и поминъка на населението в региона на Хисаря от Възраждането до наши дни.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour