Създай своята екскурзия

Археологически музей - гр.София

Цена: $0,00
На склад
Националният археологически музей се намира в центъра на град София срещу Президентството. Mузеят се помещава в Буюк джамия (Голямата джамия) - най-старата запазена сграда в София от епохата на османското владичество, датираща от края на 15-и век. Най-ценната колекция на музея е Вълчитрънското съкровище, датирано от 14-ти - 12-ти век преди новата ера, и съкровището Луковит от 4 век пр.Хр. Те се съхраняват в Трезора на втория етаж.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour