Създай своята екскурзия

Археологически музей - гр.Созопол

Цена: $0,00
На склад
Музеят е разположен в храма "Св. Кирил и Методий", намиращ се в старата част на Созопол. Известен е с това, че проследява историята, културата и традициите на града от края на 6-и век пр. Хр. до 17-и век, като музеят се дели на две основки отделения: Археология (от 5-и в. пр. Хр до 17-и век) и Християнско Изкуство (от 17-и до 19-и век).
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour