Създай своята екскурзия

Археологически музей - гр.Пловдив

Цена: $0,00
На склад
Първоначално неговите фондове са съдържали нумизматична колекция от 1500 монети, етнографски и исторически документи, църковна утвар, старопечатни книги от ХVII – ХVIII в., 300 икони и картини на прочутите български художници Станислав Доспевски, Иван Лазаров, Цанко Лавренов, Николай Райнов, Златю Бояджиев и други.

В днешни дни музея притежава една от най-богатите колекции, показваща културното наследство на Пловдив и областта. Градът е наследник на един от най-големите и значими антични градове на Балканския полуостров - Филипопол.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour