Туристически райони

За ваше улеснение и удобство сме създали туристически райони, които са създадени на база туристически обекти в близост един от друг. Комбинирали сме най-интересните забележителности, които да ви покажем без излишни и дълги трансфери. Районите включват музеи, галерии, паметници, природни забележителности, църкви, манастири, исторически забележителности, архитектурни и природни резервати.

Ловеч

Products in Category
Исторически музей – гр.Ловеч
Във фондовете на Регионалния исторически музей в Ловеч се съхраняват повече от 80 000 движими културни ценности и движими вещи.
Покритият мост над р.Осъм -гр.Ловеч
Покритият мост над река Осъм в Ловеч, свързващ новата част на града с архитектурно-историческия резерват и квартал "Вароша", е единственият по рода си на Балканския полуостров.
Етнографски музей – гр.Ловеч
Етнографският музей в Ловеч е разположен в две съседни къщи - Драсовата и Рашовата - в стария квартал „Вароша”. Експозициите в двете къщи пресъздават домашния бит на семействата в Ловеч в края на ХІХ и началото на ХХ век.
Ловешка крепост
Крепостта Ловеч е разположена на десния бряг на река Осъм върху скалистия хълм "Хисаря", заселен още през каменно-медната епоха (V хил.пр.Хр.)
Архитектурно – исторически резерват „Вароша”
В стария град на Ловеч – квартала „Вароша”, тесните калдаръмени улички и автентичната атмосфера връщат туристите години назад.
Деветашка пещера
Деветашката пещера е уникален природен и културен феномен, паметник на културата, защитен природен обект с национално и международно значение.
Римска крепост Состра
Изграждането на крепостта започва в средата на II век. Укреплението се доизгражда и използва до края на V век.
Природонаучен музей - с.Черни Осъм
Музеят е единствен по рода си в България. Притежава ценни експонати от местната фауна - над 1200 вида птици, бозайници, насекоми и влечуги.
Троянски манастир „Успение Богородично”
Манастирът е третият по големина в България и един от най-посещаваните манастири.
Изложение на художествените занаяти и изкуството – с.Орешак
То е единственото в страната, в чиито изложбени зали, с обща експозиционна площ от 4200 кв.м., са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour