Местоположение

Република България е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия. Граничи на север с Румъния, на запад със Сърбия и Република Македония, на юг с Гърция и на югоизток с Турция. Източната граница е брегова ивица на Черно море. България членува в ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз и НАТО.

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour

Bulgaria a piece of paradise