Създай своята екскурзия

Скален феномен „Чудните мостове”

Цена: $0,00
На склад
Легендата…

Както повечето природни феномени, така и за Чудните мостове се разказва легенда за произхода им. Преди много години в землището на село Забърдо много пастири изкарвали стадата си. След време се появил един змей. Той нападал стадата им и пастирите дълго време търпели набезите му. Един ден се събрали и решили да го надхитрят. Натоварили на едно магаре прахан (вещество от дървесна гъба, с което палили огън) и го пуснали за примамка. Когато змеят го глътнал, праханът започнал да го изгаря отвътре. Обезумелият звяр се опитвал да избяга и се скрил навътре в леговището си. Но неговото огромно туловище отворило пролука в скалите и се заклещило. След години, когато тялото на змея изгнило, се открили невероятните сводести мостове, а според преданието, мраморните скали са неговите кости.

Чудните мостове са част от 100-те национални туристически обекта на България.

www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour