Скален феномен „Каменна сватба”

Цена: $0,00
На склад
Изключително красива група от множество каменни пирамиди, напомняща сватбено шествие. Фигурите са изключително разнообразни по форма и размери, като на височина са от 0,5 до над 10 m.Образуванията са вулкански туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35 млн. години.През олигоцена днешните Източни Родопи са били дъно на море.В резултат на чести вулкански взривове, на морското дъно се образували дебели пластове вулканска пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, в които сега е оформена “Каменната сватба”.От съдържанието на различни минерали в тях скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен.Сред тях има прослойки и от други скали – варовици, конгломерати и др. Различният минерален състав на скалите определя тяхната различна здравина, а това е важно условие за моделирането на фантастичните фигури на пирамидите.Има ограничено значение от гледна точка на опазването на биологичното разнообразие.Посещението й не представлява никаква трудност през всички сезони.