Създай своята екскурзия

Деветашка пещера

Цена: $0,00
На склад
Археологическите проучвания свидетелстват, че Деветашката пещера е била заселена още през средния палеолит (70 хил.г.пр.Хр.). Културните пластове (0,3м до 5,5м) показват, че е обитавана и през следващите исторически епохи: неолит, енеолит, бронзова и желязна епоха, провинциално-римската култура, средновековие. през 1927г. тук е открит първия неолитен гроб в българските земи. Интересен е фрагмент от глинена паница от ранния неолит (нач. на VI в. пр. Хр), украсена с бяло рисувана свастика...
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour