Създай своята екскурзия

Бачковски манастир

Цена: $0,00
На склад
Това е един от най-посещаваните и почитани манастири на Балканите. Основан е през 1083г. от висшите военни на византийска служба братя Григорий и Апасий Бакуриани /Пакуриан/. Непрекъснато доизграждан и обновяван, днес манастирският комплекс включва сгради от 11-12век, 17 век и 19 век, обединени в един хармоничен архитектурен ансамбъл. Манастирът дължи славата си на факта, че е средоточие на армено-грузински, гръцки и български влияния, намерили отражение в архитектурата, стенописното и иконно богатство, както и в духовно-културната деятелност на монасите. Тук работи и твори грузинския философ Йоан Петрици, както и много гръцки  и български книжовници.             Художественото и архитектурно богатство на Бачковския манастир е дело на майстори с различна школовка и талант, творили в различно време и разкриващи еволюцията на православното изкуство у нас през Средновековието и Възраждането. Резултатът от техния талант обаче е цялостен, единен ансамбъл с непреходна стойност и значение.
www.bg-trip.com Mitkulishev Photography Ivan Mandevski © Photo: Svetoslav Todev

YOUR PERSONAL GUIDE IN BULGARIA               Create your own tour